Vad är ADD: Symptom, orsaker och ärftlighet

ADD, eller Attention Deficit Disorder, är en vanlig psykisk sjukdom som påverkar människors förmåga att fokusera och koncentrera sig. Det har symptom som kan variera stort, beroende på personen som drabbas. I den här artikeln kommer vi att diskutera symptom, orsaker och ärftlighet när det gäller ADD. Vi kommer också att titta närmare på typiska behandlingsmöjligheter.

ADD symptom vuxen

Trots den allmänna uppfattningen kan ADD-symptom också förekomma hos vuxna. Det är viktigt att känna till de vanligaste symptom som är relaterade till ADD för vuxna, för att förstå hur det kan påverka ens liv. Några vanliga symptom är svårigheter att fokusera, organisera och planera, uppmärksamhetssvårigheter, impulsivitet, ivrighet, svårigheter att starta och slutföra uppgifter, samt svårigheter att följa detaljer. Det finns också fysiska symtom for vuxna: trötthet, huvudvärk och magproblem. Om du upplever ett eller flera av dessa symtom bör du prata med din läkare för att få en formell diagnos.


ADD symptom barn

Som du säkert vet är ADD är vanligast hos barn. ADD Symptom hos barn inkluderar en förmåga att fokusera, ha låg impulskontroll, låg uppmärksamhetsspanning och ibland förmåga att vara grundlös. Ofta är symptom på ADD mest uppenbara när barnet är yngre och går till skolan. Barn med ADD kan ha problem att hålla fokus, som att de inte kan hålla sig stilla eller fokusera på uppgifter som krävs för att slutföra ett skolarbete. De kan också ha problem att kommunicera effektivt med andra barn. Läs här om när kan man utreda barn för ADHD.


Orsaker till ADD

ADD är en av de mest utbredda diagnoserna hos barn och ungdomar. Det kan vara ett mycket frustrerande tillstånd, eftersom det ofta leder till problem med koncentration, fokus, minne och levnadsstandard. För att få en bättre förståelse för ADD är det viktigt att ta reda på vad som orsakar det. På senare år har forskning visat att det inte enbart är ett resultat av miljö eller livsstilstrender, utan att det har genetiska komponenter.

Forskare tror att ett antal gener är involverade. Genetiska mutationer som hittats hos personer med ADD är kopplade till ämnesomsättning, sömnreglering och hjärnans neurotransmittorer. Dessa komplicerade faktorer leder till problem med impulskontroll och koncentration. Personer med ADD har också ofta ärftliga problem med aktivitet och hyperaktivitet, vilket ytterligare försämrar deras förmåga att fokusera.


Är add ärftligt?

Många människor undrar om Attention Deficit Disorder är en ärftlig sjukdom. Svaret är att det inte finns något klart svar på detta. Vissa forskare tror att det kan vara en del ärftlighet som ligger bakom ADD, medan andra tror att miljöfaktorer som stress, sociala villkor, matvanor och livsstil har större betydelse. Det har vanligtvis en genetisk koppling som ofta kan kopplas till en eller båda föräldrarna. När det gäller ärftlighet är det viktigt att komma ihåg att ADD inte är nödvändigtvis arvbar från generation till generation. Det finns även andra orsaker till denna funktionsnedsättning, såsom miljöfaktorer som inte är relaterade till genetik, som till exempel förekomsten av kemikalier, alkohol eller droger under graviditeten. Det finns även andra miljöfaktorer som kan bidra till att utveckla ADD hos barn, såsom stress eller en traumatisk upplevelse.


Vad är adhd och add?

Att ha adhd eller ADD är vanligt hos både barn och vuxna. ADHD står för Attention Deficit Hyperactivity Disorder och ADD står för Attention Deficit Disorder. Båda är neuropsykiatriska tillstånd som påverkar förmågan hos en person att fokusera och att reglera sitt beteende. De som har ADHD har ofta svårt att koncentrera sig, är hyperaktiva och impulsive. Personer med ADD har också svårt att koncentrera sig, men de är inte hyperaktiva.

De som har ADHD eller ADD löper större risk att utveckla andra personlighets- eller beteendetillstånd, såsom ångest eller depression. Personer med dessa typer av neuropsykiatriska funktionsnedsattningar har ofta problem med att få saker gjorda, till exempel att hålla ordning på papirer eller att hålla ett schema. Det kan också vara svårt för dem att jobba i grupp.


Är add en funktionsnedsättning?

Ja. Add är en vanlig form av ADHD, en neurologisk funktionsnedsättning som påverkar en persons förmåga att koncentrera sig. ADHD kan påverka personer på olika sätt, men det vanligaste är att de har svårt att hålla en konstant fokus och/eller förstå instruktioner. ADD är en specifik form av ADHD som delar vanliga symptom som svårigheter med att koncentrera sig, men det fokuserar mer på svårigheter att hålla fokus och att följa instruktioner, medan det även kan innebära problem med impulsivitet, hyperaktivitet och överaktivitet.


Behandlingsmöjligheter

Det finns många olika typer av behandlingar tillgängliga för att hjälpa personer med ADD att hantera symtomen. Här är några av de vanligaste behandlingsalternativen:

1. Psykologisk terapi

Psykologisk terapi kan hjälpa personen med ADD att lära sig att hantera sina sinnestillstånd och beteenden. I terapin fokuserar patient och terapeuten vanligtvis på att lära sig metoder för problemlösning, att förbättra sociala färdigheter och att bygga självförtroende.

2. Kognitiv beteendeterapi

Kognitiv beteendeterapi fokuserar på att ändra beteendet och att hjälpa folk att hantera sina problem. Patienten lär sig strategier för att hantera stress, önskade beteenden och problemlösning.

3. Läkemedel

Läkemedel som till exempel stimulantia kan hjälpa människor med ADD att koncentrera sig bättre och att hantera aktiviteten.

4. Föräldrastöd

Föräldrar som har barn med ADD kan få stöd från olika stödgrupper, kurser och psykologisk terapi. Detta kan hjälpa föräldrar att lära sig att hantera sitt barns ADHD och även hjälpa till att förbättra föräldraskapet.