Vad är högkänslighet?

En person med högkänslighet (HSP) har precis som namnet antyder en högre känslighet i det Centrala nervsystemet för fysiska, emotionella, miljömässiga och sociala stimuli. Här kommer du att hitta vad HSP har för kännetecken, olika tester, hur barn med HSP ska hanteras samt HSP inom relationer. För dig som vill läsa mer kan du göra det på 1177.


Högkänslighet – kännetecken

Ett generellt kännetecken för en person med HSP är att bilder, ljud, dofter, beröring och andra former av sinnesintryck ger en ökad upplevelse. Det här ger uttryck åt flera vanliga kännetecken:

 • Bearbetar intryck i miljön djupare.
 • Har en starkare aktivitet i nervsystemet i stressiga situationer.
 • Har starkare känslomässiga reaktioner som kan vara både positiva och negativa.
 • Har en lägre tolerans mot höga nivåer av sinnesintryck.
 • Har en lägre smärttröskel.
 • Är mer uppmärksam på subtila skillnader.

Vad behöver en överkänslig person för att må bra?

Eftersom en person med HSP bearbetar information djupare behöver hen ett antal saker för att må bra:

 • Ett långsammare och enklare tempo – Att bearbeta mer information innebär att det behövs mer tid för att utföra saker.
 • Vila efter en hektisk dag – Stora mängder information kan lätt bli överväldigande och kräva vila.
 • Gradvisa förändringar – Snabba förändringar kan kännas överväldigande och därför är det viktigt med gradvis anpassning.
 • Känsla av mening – Att glida igenom livet utan mening är otänkbart och de behöver därför riktning och syfte.

FAQ - högkänslighet

Vad betyder HSP?

HSP är en förkortning av Highly Sensitive Person som avser högkänsliga människor, det säga vill människor med en högre känslighet för olika former av stimuli.

Vad är det för skillnad på känsliga och högkänsliga människor?

Till skillnad mot att vara känslig som innebär att vara extra medveten eller lyhörd för något, så känner högkänsliga människor både djupare och intensivare än andra till följd av ett personlighetsdrag, oavsett om det är glädje eller sorg.

Går högkänslighet att behandla?

Eftersom högkänslighet är ett personlighetsdrag finns det ingen särskild behandling.

Vad beror HSP på?

HSP beror på en mängd olika faktorer som miljö, genetik och tidig barndom.

Hur många anses vara HSP?

Cirka 20 procent av befolkningen anses vara HSP.

Högkänslighet – test

Det finns olika självtest för högkänslighet och det mest kända är ett test för vuxna skapat av forskaren och psykologen Elaine N. Aron. Hennes test består av ett antal frågor som kan besvaras med antingen sant eller falskt. Om den som gör testet svarar sant på minst hälften av frågorna betyder det sannolikt att personen är högkänslig. Läs mer på vår sida om test för HSP.

Högkänslighet – relationer

Forskaren och psykologen Elaine Aron har kommit fram till att relationer oftare påverkas negativt av HSP, läs mer i den här artikeln. Orsaken är att högkänsliga personer är mer medvetna om sin omgivning och de människor som finns i den, något som i sin tur gör dem mer benägna att oroa sig för andras beteende och för möjliga konsekvenser. Högkänsliga upplever även mer stress och det kan belasta relationen ytterligare. Här kan du läsa mer på vår sida om högkänslighet och relationer.

Högkänslighet och barn

Det finns flera kännetecken på barn med HSP. Läs mer i Focus on the familys text. Var uppmärksam på om barnet:

 • Får starka känslomässiga reaktioner – till exempel mer glädje, ilska, rädsla och sorg.
 • Gråter lätt och blir lätt sårade.
 • Funderar över saker och ting mer och bearbetar upplevelser på djupet.
 • Uppfattas som tysta och blyga av lärare.
 • Visar stor empati och omtänksamhet om andra.
 • Blir lätt överstimulerad och behöver vila.
 • Verkar mogen och klok för sin ålder.
 • Bekymrar sig för att göra saker på rätt sätt.

Läs mer på vår sida om högkänslighet och barn.


Högkänslig och jobb

Högkänslighet är ett medfött personlighetsdrag som beräknas förekomma bland 20 procent av befolkningen. Det betyder att många personer på arbetsmarknaden är högkänsliga. För högkänsliga personer är det särskilt viktigt att hitta jobb som passar dem efter vissa ofta återkommande premisser. Högkänslig och jobb samlar mycket av det du ska tänka på både som arbetsgivare, kollega och som högkänslig när det handlar om arbete.


Neuropsykiatri

Vad är ADD?

ADD är en neurologisk störning som påverkar hjärnans förmåga att koncentrera sig och organisera tankar. Den kännetecknas av symtom på ouppmärksamhet, hyperaktivitet eller impulsivitet. Däremot är det annorlunda för varje person hur de påverkas, vilka ADD-symtom de upplever och vilken typ av behandling de behöver. Föräldrar till barn med ADD kan få hjälp med att hantera sitt barns diagnos och även få hjälp med att utveckla sitt föräldraskap.

Barn med autism och ADHD

Barn med autism och ADHD kan uppleva vissa beteendemässiga svårigheter på grund av sin funktionshinder. Barnets motoriska utveckling och socialt samspel kan ha försämrats. I många fall går utvecklingen förbi dessa svårigheter men behoven hos barnet bör i så stor utsträckning som möjligt tillgodoses i hemmet, i skolan och på fritiden. Det krävs en seriös barnmedicinsk utredning innan en diagnos ställs.

4 neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Autism och ADHD är två typer av flera olika neurologiska funktionsnedsättningar som påverkar det centrala nervsystemet. På grund av deras olika symtom och subtyper klassificeras de separat. Andra tillstånd som Aspergers syndrom och Tourettes syndrom grupperas vanligen tillsammans, även om de inte anses vara sociala störningar av alla psykologer. Autism och ADHD har dock flera gemensamma drag: båda är mycket ärftliga, det finns beteendeterapier som kan hjälpa till att kontrollera symtomen.

Neuropsykiatrisk mottagning Stockholm

Det finns flera typer av neuropsykiatriska mottagning i Stockholm, både för vuxna och barn. Barn och vuxna med NPF erbjuds individuell bedömning och en behandlingsplan. Behandlingen ges av psykologiska terapeuter som är specialiserade på att arbeta med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, har många års erfarenhet av utbildning och har deltagit i fortbildning under flera år.