Neuropsykiatri i Stockholm

Det finns olika typer av neuropsykiatriska mottagningar i Stockholm, exempelvis psykiatrisk klinik, rehabiliteringsmottagning, daghem, vård- och omsorgsboende, dagcenter och jourhem. Psykiatrisk klinik behandlar patienter med psykiska störningar eller sjukdomar, medan rehabiliteringsmottagningar erbjuder rehabilitering för att hjälpa patienter att återhämta sig från psykiska sjukdomar eller störningar.

Daghem är en typ av neuropsykiatrisk mottagning som erbjuder daglig sysselsättning för personer som lider av allvarliga psykiska störningar, medan vård- och omsorgsboenden tillhandahåller heltidsvård och omsorg för personer med allvarliga psykiska och fysiska funktionshinder. Dagcenter erbjuder stöd, rådgivning och aktiviteter för personer med psykiska problem, medan jourhem erbjuder korttidsboende för personer med psykiska störningar.

ADHD utredning: Vuxna i Stockholm

ADHD utredning för vuxna i Stockholm, och i allmänhet Sverige, har blivit vanligare de senaste åren. Utredningar för ADHD är främst avsedda för att hjälpa vuxna att förstå och ta hand om sin funktionsnedsättning. De kan också användas för att få bättre insikt i individens problem och hitta effektiva behandlings- och rehabiliteringstjänster. Bonliva Care är en neuropsykiatrisk mottagning i Stockholm utav många, och hos dom hittar du duktiga psykologer och läkare med lång erfarenhet av neuropsykiatriska utredningar.

I Stockholm är det vanligt att vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder som ADHD får en utredning för att bestämma orsaken till deras funktionsnedsättning. Utredningen innefattar ofta ett antal olika typer av undersökningar som fokuserar på neuropsykiatriska funktioner som kognitiva, emotionella och sociala förmågor. Utredningen kan också omfatta en medicinsk utvärdering, neuropsykiatriska tester, intervjuer och dagboksanalys. Resultatet av utredningen kan sedan användas för att föreslå bästa sättet att hantera problemet.


NPF utredningar för barn Stockholm

NPF utredningar för barn i Stockholm har blivit ett viktigt verktyg för att försöka förstå och hjälpa barn som har utsatts för olika former av missbruk, våld och övergrepp. NPF, som står för Nationella Psykologiska Förbundet, är en nationell organisation för psykologer som arbetar med familje- och barnpsykiatri. NPF-utredningar undersöker det problemområde som den unga har frågor kring. Det är ett professionellt team som består av olika yrkespersoner, däribland psykologer, som arbetar tillsammans för att ge den unga en omfattande bedömning. Utredningen består av ett flertal olika delar som ska ge en helhetsbild av det problemområde som den unga har problem med.

Syftet med en NPF-utredning är att ge den unga råd och stöd, och att försöka hitta de bästa sätten att hantera de problem som den unga har. Om det behövs kan man få mer specifik behandling, såsom terapi, medicinsk behandling eller olika typer av stöd.


Vad är en neuropsykiatrisk mottagning?

En neuropsykiatrisk mottagning är en specialiserad klinisk miljö som är specifikt utformat för att hjälpa människor med neurologiska och psykiatriska sjukdomar och störningar. Vanligtvis har dessa mottagningar erfarna läkare som har expertis inom detta område, samt olika stödpersonal för att hjälpa patienterna med alla aspekter av vården. De tar hand om patienter med allvarliga psykiska störningar som schizofreni, depression, bipolar sjukdom, posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) och ångeststörningar, samt neurologiska sjukdomar som multipel skleros, epilepsi och Parkinsons sjukdom. De tillhandahåller också olika typer av terapi, såsom kognitiv beteendeterapi, psykodynamisk terapi och familjeinterventioner. Läs mer om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar här.


Vad gör en neuropsykiatrisk mottagning?

En neuropsykiatrisk mottagning erbjuder diagnostik och behandling av neurologiska och psykiatriska tillstånd. De har specialiserade team med läkare, specialister och andra utbildade professionella som arbetar med att identifiera, diagnostisera och behandla ett brett spektrum av hjärnsjukdomar. Det kan inkludera diagnostiska tester, medicinsk utvärdering, medicinsk behandling, psykologisk behandling och medicinsk rehabilitering. Mottagningen arbetar också för att ge patienter och deras familjer råd och stöd för att hjälpa dem att hantera sina tillstånd.


Hur man hittar en neuropsykiatrisk mottagning i Stockholm?

Att hitta en neuropsykiatrisk mottagning i Stockholm behöver inte vara svårt. Det finns ett antal kliniker och vårdcentraler som erbjuder tjänster för personer som har problem som kräver neuropsykiatrisk behandling.

För att hitta en mottagning som lämpar sig för dig behöver du först identifiera dina behov. Vissa mottagningar är specialiserade på att behandla vissa typer av neuropsykiatriska störningar, såsom ADHD, autism, Aspergers syndrom eller bipolär sjukdom. När du har bestämt vilka symtom du har, är det lätt att få en lista över mottagningar som erbjuder specialiserad behandling.

Du kan också få hjälp att hitta en neuropsykiatrisk mottagning i Stockholm från Stockholms läns landsting. De har en webbplats som listar olika vårdcentraler och kliniker som erbjuder neuropsykiatrisk behandling. Webbplatsen ger även information om vilka tjänster respektive mottagning erbjuder och vilka avgifter som gäller.