Högkänslig och jobb

Att hitta rätt jobb som högkänslig är väldigt viktigt. I en bra miljö med rätt arbetsuppgifter finns inga andra hinder för en hsp-person än andra att göra ett bra jobb, snarare tvärtom. Högkänsliga personer tenderar ofta att vara mycket uppskattade för sitt arbete och sättet de tar sig an uppgifter på. Högkänsliga personer har ofta ett bra helhetstänk, är ansvarstagande och analytiska men upplever ofta att förändringsprocesser som jobbigare. I sammanhanget är det viktigt att vara medveten om vilka omständigheter som ofta är gemensamt för hsp-personer. Undersökningar visar exempelvis att:

 • Högkänsliga ofta mår sämre än andra kollegor
 • Högkänsliga har högre risk för stressrelaterad frånvaro
 • Högkänsliga dras till kreativa, meningsfulla och analytiska uppgifter och arbeten

Det är inte enkelt för alla att hitta rätt jobb, när du väl gör det så ska jobbet också vara ledigt. Att söka jobb är tidskrävande och ofta en lång process, därför är det viktigt att ha tålamod och söka många jobb och inte bara lediga jobb som är utannonserade. Ser du ett företag eller en arbetsplats du gillar, sök jobb ändå, även om det inte finns en uttalad öppning. Det kan göra det om en vecka, månad eller år. Då måste de veta att du finns. För dig som behöver söka jobb finns det gott om platser som samlar lediga tjänster. På ledigajobb.se hittar du över 100 000 annonser för jobb i hela Sverige. Heltid, deltid eller på distans.


Högkänslig som anställd och kollega

Är du arbetsgivare, chef eller kollega till någon som är högkänslig finns det en del saker att ha i åtanke för att skapa en så bra arbetssituation som möjligt. Som arbetsgivare och chef har du givetvis vissa skyldigheter men mycket handlar också om kommunikation, förståelse och hänsyn. Det gäller såklart alla oavsett roll och förutsättningar. Undersökningar visar att det finns vissa återkommande problem som ofta drabbar hsp-personer på en arbetsplats, precis som att det finns saker som generellt brukar underlätta jobbet. Många punkter gäller alla anställda, men betydelsen är ofta större för hsp-personer på jobbet.

Viktigt för en chef att tänka på:

 • Var noga med att visa uppskattning och beröm
 • Fråga regelbundet om behov i arbetsmiljön
 • Tillåt hemarbete. Gör klart att det är ok att vara hemma när någon känner sig sjuk, eller för att förebygga stress och sjukdom
 • Tillåt frånvaro från möten, workshops eller resor
 • Ge mycket frihet, ansvar och kontroll.
 • Be om åsikter om jobbet och arbetsplatsen.

Högkänsliga personer har ofta ett större behov att styra sin egen tid och känna frihet i att bestämma själv vad som passar dem på jobbet. Att inte tvingas in i miljöer eller sammanhang betyder mycket för välbefinnandet. Följande punkter är saker som ofta efterfrågas av personer på en arbetsplats som identifierar sig som högkänsliga.

 • Kunna välja själv om deltagande på möten, mingel, resor, seminarier, konferenser om inte närvaro är absolut nödvändig.
 • Att kunna äta lunch eller fika ensam i en stilla miljö
 • Kunna tacka nej utan att kollegor tar det personligt
 • Få arbetsuppgifter som tillåter kreativitet, produktion eller med syfte att utveckla.
 • Möjlighet att snabbt kunna avsluta processer, uppdrag eller anställning om det inte känns rätt eller fungerar.

Högkänsliga på arbetsmarknaden

Hsp-personer hittar inte alltid rätt jobb som passar deras krav och behov. Det gör att det finns en stor andel högkänsliga som istället är egenföretagare eller arbetar deltid. De upplever ofta att de ger dem flera fördelar, exempelvis större inflytande över sin egen tid, mer utrymme att vara kreativ och större möjlighet till återhämtning.

Samtidigt finns det också en stor del högkänsliga som har svårt att hitta rätt på arbetsmarknaden. Många jobb och arbetsgivare passar inte hsp-personer och det utrymme de ofta behöver för att må bra. Rörligheten är också generellt sett större, många högkänsliga känner inte att de får de stöd eller den förståelse som krävs för att de ska kunna utföra sitt arbete. Det gör att många ofta byter jobb mer regelbundet och inte stannar lika länge på sina arbetsplatser. Den enkom viktigaste orsaken till det är stress. Många arbeten präglas idag av stress i olika form. Både i arbetstempot och i den fysiska såväl som psykiska miljön. Det fungerar nästan aldrig för en hsp-person om den då inte får de förutsättningar som behövs. Därför är det inte konstigt att många söker sig vidare när problemen kvarstår. Antingen till en annan fulltidstjänst eller istället arbetar deltid för att kunna återhämta sig.

Jobba deltid

Alla kan eller vill inte arbeta heltid utan föredrar att jobba deltid. För dig som av olika anledningar behöver arbeta deltid finns det gott om arbete på arbetsmarknaden. Ett deltidsjobb öppnar upp för många möjligheter att göra något annat på den resterande tiden som inte tillbringas på arbetsplatsen. På ledigajobb.se finns en egen kategori annonser för den som söker ett deltidsjobb på olika platser i Sverige.