Högkänslighet – test för dig som undrar

Det finns olika test på högkänslighet som är utformade av forskare och psykologer. Att genomföra testen går ganska snabbt eftersom de innehåller enkla frågor som kan besvaras med antingen sant eller falskt. Vad som undersöks är hur känslig en person är för en mängd olika stimuli och situationer. Ju mer känslig och ju oftare en person är känslig desto större är sannolikheten att vara högkänslig.


Olika tester - länkar

Ett generellt kännetecken för en person med HSP är att bilder, ljud, dofter, beröring och andra former av sinnesintryck ger en ökad upplevelse. Det här ger uttryck åt flera vanliga kännetecken:


Resultatet – hur kan jag tolka testet?

Det första du behöver veta om du är osäker på hur du ska tolka resultaten och vilka slutsatser som kan dras, är att testet är en indikation och inte ger ett hundra procent tillförlitligt svar. Kom ihåg att ju fler gånger du har svarat sant på flera frågor eller påståenden desto större är sannolikheten att du kan vara högkänslig.

Hur går jag vidare?

Faktum är att du kanske inte ens är medveten om att du är högkänslig eftersom det är en del av din personlighet. Att vara högkänslig betyder inte att du har ett fel eller en störning som måste fixas, snarare är det ett personlighetsdrag som gör människor mer empatiska, omtänksamma och inte minst kännande. Högkänsliga personer upplever både goda och dåliga känslor starkare än de utan detta personlighetsdrag.

Kan man sluta vara högkänslig?

Även om du inte kan sluta vara högkänslig, så finns det effektiva åtgärder du kan vidta för att ta dig igenom vardagen som att:

  • Ställa in en rutin för sovtider.
  • Planera framåt.
  • Identifiera och undersöka aktuella stressfaktorer.
  • Ta korta pauser.
  • Utföra skonsam träning.
  • Träffa en terapeut som känner till HSP.
  • Praktisera tacksamhet för vad du har och fördelarna med högkänslighet

Här kan du läsa mer

Ett tips på fördjupande läsning om tester och den senaste vetenskapen om högkänslighet hittar du på highlysensitiverefuge.com, som bland annat lyfter fram att om dina känslor är snabbföränderliga kan det vara en god indikation på högkänslighet.

Föreningar och organisationer

Det finns ett antal aktörer som samlar HSP-personer, till exempel Sveriges förening för högkänsliga som är en ideell och öppen förening för alla med högkänslighet. Nästa förening är den amerikanska Foundation for the Study of Highly Sensitive Persons som har målet att utbilda allmänheten och finansiera forskning. En tredje förening är Highly Sensitive Refuge: A community for Highly Sensitive People som vill bevisa att högkänslighet är en styrka.