Genen som styr HSP kan ha upptäckts!

ARTIKEL. Alla studier visar att högkänslighet är medfött. Men forskningen om vilka gener som kan hållas ansvariga har bara börjat. En gen har dock identifierats: 5-HTTLPR. Nu ställer sig forskare frågan om det kan vara självaste HSP-genen som har upptäckts. 

Frågar man en högkänslig person så visar det sig oftast att någon i släkten, ofta en förälder, också är högkänslig. Men forskningen om vilka gener i kroppen som styr det medfödda personlighetsdraget har bara börjat.
– Forskningen finns, men den är ganska begränsad och ännu omstridd, säger Yolanda Hedberg, forskningsansvarig på SFH, Sveriges förening för högkänsliga.

Har tidigare förknippats med depression

En gen har dock identifierats. Den heter 5-HTTLPR och har tidigare direkt associerats med depression.
Men nu verkar det råda delade meningar om det. Vissa forskare, som Elaine Aron, som först myntade begreppet högkänslighet, tror att liknelsen med depression kan vara en misstolkning.
– Aron tror att det kan vara en misstolkning eftersom högkänsliga är överrepresenterade hos de som lider av depression, alltså att uppleva sig själv som onormal, utanför etcetera, kan leda till ett sämre mående och i förlängningen depression, säger Yolanda Hedberg.

Kan stärka HSP- forskningen

Forskare har upptäckt att genen också är associerad med förhöjd aktivitet i hjärnan där medvetenhet, emotionellt medvetande och reflektion sitter.
–  Dessa egenskaper är nära korrelerade till högkänslighet, de har ett starkt samband med varandra, säger Yolanda Hedberg.
Enligt forskaren Elaine Aron vore upptäckten av en HSP-gen välkommen, då den ytterligare kan stärka redan befintlig forskning.
Ida Leveby

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *